Brak podwójnej zaliczki na PIT za listopad

W związku ze zmiana przepisów w 2012 roku przedsiębiorcy nie płacą podwójnej zaliczki na PIT należnej do 20 grudnia, będącej zaliczką za listopad oraz grudzień (wysokość grudniowej zaliczki była taka sama jak listopadowej). Zgodnie z nowymi przepisami zaliczkę grudniową rozlicza się w terminie do 20 stycznia i jest ona wyliczana od rzeczywistego dochodu osiągniętego w grudniu, a nie tak jak w poprzednich latach jako zdublowanie kwoty zaliczki listopadowej.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2012 r. zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1 ww. ustawy, wpłaca się w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku rozliczana jest standardowo, czyli zaliczkę za grudzień oraz ostatni kwartał roku zapłacimy do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Jeżeli płatnik złoży zeznanie roczne do 20 stycznia i rozliczy podatek z niego wynikający z uwzględnieniem ulg podatkowych oraz pozostałych przychodów, wówczas nie wpłaca już zaliczki na podatek za ostatni miesiąc lub kwartał.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close