Porady i Newsy

16 maja, 2013

Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2018 roku

Zgodnie z projektem ustawy osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 roku poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych podlegających zwrotowi podatku VAT będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 roku o zwrot części wydatków związanych z budową domu lub remontem mieszkania wg. harmonogramu wskazanego w projekcie: wniosek od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r. wniosek od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r. wniosek od 1 stycznia 2008 […]
8 maja, 2013

Roczny urlop macierzyński

Aktualnie o przyszłych zmianach mówi projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich – od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zakłada się, że ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku wejdzie w życie z dniem 1 września 2013 r., i będzie dawać możliwość skorzystania z urlopu w wymiarze: […]
18 kwietnia, 2013

Kto ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-38

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT należy zapłacić między innymi z tytułu uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% są dochody – przychody z kapitałów pieniężnych uzyskanie na terytorium Polski, od których pobierany jest zryczałtowany podatek przez płatnika, zalicza się do nich: odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną, odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych. Uzyskanie wyżej wymienionego dochodu – przychodu wiąże się z koniecznością złożenia zeznania podatkowego PIT–38. Termin jego złożenia upływa z dniem 30.04.2013 r..
15 kwietnia, 2013

Faktury korygujące – moment ujęcia w deklaracji VAT u otrzymującego

Zgodnie z art. 86 ust. 10a. w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, w której podstawa opodatkowania uległa obniżeniu w stosunku do faktury pierwotnej jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania korekty faktury z wyższą kwotą podatku, niż […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close