Zasady rozliczania podróży służbowych

Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznie 2013 r. reguluje aktualne wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy.

Przepisy rozporządzenia dotyczą pracowników sfery budżetowej – firmy spoza sfery budżetowej mogą ustalać wysokości diet dowolnie, nie mogą one jednak być niższe niż te, które zostały określone dla pracowników sfery budżetowej. Jeśli prywatny pracodawca nie określił stawek diet (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę), pracownikowi przysługuje dieta w kwocie nie niższej jak w rozporządzeniu dla sfery budżetowej.

 Aktualnie stawki diet za podróże służbowe:

Wysokość diety w przypadku podróży krajowych nie przekraczających doby

  • Podróż do 8 godzin – dieta nie przysługuje
  • Podróż od 8 do 12 godzin (50% diety) – 15 zł
  • Podróż powyżej 12 godzin – 30 zł

Wysokość diety w przypadku podróży krajowych trwających dłużej niż dobę

  • Każda pełna doba – 30 zł
  • Niepełna, ale rozpoczęta doba do 8 godzin (50% diety) – 15 zł
  • Niepełna, ale rozpoczęta doba ponad 8 godzin (100% diety) – 30 zł

Należy jednak pamiętać, że dieta nie będzie przysługiwała, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Aktualnie obowiązuje nowy przepis, który w przypadku, gdy pracownikowi w krajowej podróży służbowej zapewniono bezpłatne posiłki tylko częściowo (na przykład jeden lub dwa bezpłatne posiłki), nie straci prawa do całej diety, jak to ma miejsce dotychczas, tylko do określonej jej części. W rozporządzeniu o dietach przyjęto, że śniadanie stanowi 25% diety, obiad 50%, natomiast kolacja 25%.

Zwiększenie diet powoduje również zwiększenie ryczałtów za noclegi i przejazdy środkami komunikacji miejscowej, które procentowo stanowią 150% w przypadku noclegów i 20% za przejazdy.

Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy
  • Ryczałt za nocleg (150% diety) – 45 zł
  • Ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej (20% diety) – 6 zł.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close