Porady i Newsy

27 listopada, 2013

Ubezpieczenie OC na 10 mln zł!

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że od listopada 2013 roku nasza firma posiada ubezpieczenie OC związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych w wysokości 10 mln zł! Jesteśmy przekonani, że taka wysokość ubezpieczenia zapewni Państwu poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
12 listopada, 2013

Prezenty o małej wartości – limity

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10,00 zł; lub o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100,00 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.
8 listopada, 2013

Kontrola dokumentów

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Art. 22 ww. ustawy mówi, iż dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne tzn. zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ww. ustawy oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Aby spełnić powyższe warunki dowody księgowe przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych podlegają kontroli: formalnej, rachunkowej i merytorycznej. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane ilościowe, wartościowe i jakościowe zawarte w dokumencie odpowiadają […]
4 listopada, 2013

Czym różni się rachunek od faktury?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Podatnicy VAT mają obowiązek wystawiać faktury VAT – dokumenty uwzględniające wartość podatku VAT należnego. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego statusu – zobowiązani są do wystawiania rachunków, a więc dokumentów nie zawierających podatku VAT. Rachunek Dokument rachunku może zostać sporządzony na dowolnym formularzu, jednak zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku z późniejszymi zmianami muszą zostać w nim ujęte poniższe elementy: datę wystawienia; kolejny numer rachunku; imiona i nazwiska (nazwę lub firmę); adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close