Porady i Newsy

16 kwietnia, 2014

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Klientom życzymy wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.  
27 listopada, 2013

Ubezpieczenie OC na 10 mln zł!

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że od listopada 2013 roku nasza firma posiada ubezpieczenie OC związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych w wysokości 10 mln zł! Jesteśmy przekonani, że taka wysokość ubezpieczenia zapewni Państwu poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
12 listopada, 2013

Prezenty o małej wartości – limity

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10,00 zł; lub o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100,00 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.
8 listopada, 2013

Kontrola dokumentów

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Art. 22 ww. ustawy mówi, iż dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne tzn. zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ww. ustawy oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Aby spełnić powyższe warunki dowody księgowe przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych podlegają kontroli: formalnej, rachunkowej i merytorycznej. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane ilościowe, wartościowe i jakościowe zawarte w dokumencie odpowiadają […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close