Porady i Newsy

9 listopada, 2016

Zmiany dotyczące płatności firmowych od 2017 r.

Nowy rok to nowe zasady dotyczące płatności firmowych. Warto wiedzieć! Nowelizacja ustaw o CIT i PIT oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podpisana przez Prezydenta RP przewiduje zmiany w zakresie płatności dokonywanych przez przedsiębiorców. Aktualnie limit płatności firmowych realizowanych gotówką wynosi 15 tys. euro. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony do 15 tys. złotych. Powyżej ww. kwoty płatności będą mogły być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od […]
5 września, 2016

Wrześniowy terminarz przedsiębiorcy

Zaczął się wrzesień, który wszystkim kojarzy się z pierwszym dzwonkiem. Dla przedsiębiorców bardziej istotny niż pierwszy jest najczęściej dzwonek ostatni. Lucre przypomina o kilku terminach, których lepiej nie przespać. Jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczeniami, sprawa jest prosta. Kalendarz jest raczej stabilny, przesunięcia terminów wiążą się tylko z dniami wolnymi od pracy.     We wrześniu należy pamiętać o: 7.09.2016 – wpłaty z tyt. podatku dochodowego w formie karty podatkowej za VIII 2016 – wpłaty z tyt. zryczałtowanego podatku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tyt. wymienionych w art. 21 ust.1 i art. 22 ust. 1 ustawy […]
8 sierpnia, 2016

Nowa minimalna stawka godzinowa

Od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł brutto, a po waloryzacji – około 13 zł – przewiduje nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą 5 sierpnia podpisał prezydent Andrzej Duda. W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej. Podwyżka nie obejmuje wszystkich: wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie będzie dotyczyła też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie […]
27 czerwca, 2016

Korekty przychodów od 2016 roku

Faktury korygujące przychody, konieczne z innego powodu aniżeli błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, ujmuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów, które podatnik osiągnął w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Wyłącznie zatem błąd rachunkowy na fakturze lub oczywista omyłka zmusza do korygowania rozliczeń wstecznie. W pozostałych przypadkach korekty przychodów dokonuje się na bieżąco. W przypadku, jeżeli przychód nie może zostać zmniejszony ze względu na brak wystarczających kwot, powiększeniu powinny ulec koszty podatkowe. Stosując powyższą zasadę i korygując przychody na bieżąco podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy przychody nie występują lub są zbyt […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close