lucre

21 lutego, 2024

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w 2024 roku wynosi:– od stycznia do czerwca 4 242,00 zł brutto,– od lipca do grudnia 4 300,00 zł brutto. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2024 roku wynosi: – od stycznia do czerwca 27,70 zł brutto,– od lipca do grudnia 28,10 zł brutto.
9 marca, 2023

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Wszystkie firmy opłacające składki ZUS oraz osoby fizyczne zamawiające dzieło mają obowiązek wypełnić i wysłać formularz RUD w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło za pośrednictwem platformy usług elektronicznych, w skrócie PUE ZUS. Dla każdego Wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny dokument RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 zawartych umów o dzieło. Formularz RUD będzie zawierał takie dane jak: Dane Zamawiającego i Wykonawcy; Data zawarcia, rozpoczęcia, zakończenia umowy; Przedmiot umowy. BIORĄC POD UWAGĘ KRÓTKI TERMIN 7 DNI NA ZGŁASZANIE INFORMACJI DO ZUS, PROSIMY O NIEZWŁOCZNE PRZESYŁANIE SKANÓW ZAWIERANYCH UMÓW O DZIEŁO DO OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ PAŃSTWA […]
9 lutego, 2023

PIT-2 ważne informacje

Informujemy, że obowiązuje nowa wersja Oświadczenia PIT-2 (wersja 9), czyli oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w 2022 r. jest to miesięczna ulga  w wysokości 300 zł). Od 2023 roku PIT-2 można składać nawet do trzech miejsc pracy, z których podatnik uzyskuje przychód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło – do tej pory było to jedno miejsce pracy i dotyczyło osób na etacie. Czy nową wersję PIT-2 musi złożyć każdy pracownik? Jeżeli  w poprzednich latach pracownik złożył wszystkie oświadczenia i wnioski, które są zawarte w nowej wersji PIT-2, to […]
29 stycznia, 2023

Koszty samochodów osobowych w firmie

Limity odliczeń kosztów eksploatacyjnych: 20%, 75% i 100% Jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych i będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu zgodna ze stanem licznika w samochodzie (do tego celu może być wykorzystywana ewidencja uprawniająca do stuprocentowego odliczenia podatku VAT), w koszty wejdzie 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Jeśli samochód firmowy lub leasingowany będzie wykorzystywany do celów firmowych i prywatnych (cel mieszany), w koszty wejdzie tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu. Dotyczy to takich wydatków, jak: zakup paliwa i akcesoriów, koszty napraw, myjni, wymiany opon itp. Kwotę 75% oblicza się od wartości stanowiącej sumę […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close