Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Wszystkie firmy opłacające składki ZUS oraz osoby fizyczne zamawiające dzieło mają obowiązek wypełnić i wysłać formularz RUD w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło za pośrednictwem platformy usług elektronicznych, w skrócie PUE ZUS. Dla każdego Wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny dokument RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 zawartych umów o dzieło.

Formularz RUD będzie zawierał takie dane jak:

  1. Dane Zamawiającego i Wykonawcy;
  2. Data zawarcia, rozpoczęcia, zakończenia umowy;
  3. Przedmiot umowy.

BIORĄC POD UWAGĘ KRÓTKI TERMIN 7 DNI NA ZGŁASZANIE INFORMACJI DO ZUS, PROSIMY O NIEZWŁOCZNE PRZESYŁANIE SKANÓW ZAWIERANYCH UMÓW O DZIEŁO DO OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ PAŃSTWA OBSŁUGĄ KSIĘGOWĄ W LUCRE.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

  1. Podmiotów, które nie są płatnikami składek tj. fundacje, stowarzyszenia, spółek prawa handlowego, które nie płacą składek ZUS, gdyż nie zatrudniają osób;
  2. Firm, które zawierają umowy o dzieło z własnym pracownikiem;
  3. Umów wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, zawartych z innym podmiotem;
  4. Podmiotów, które zawierają umowy o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą i wykonanie dzieła będzie w ramach prowadzonych usług. 

Więcej szczegółów:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-stycznia-2021-r_-trzeba-informowac-zus-o-zawarciu-umowy-o-dzielo/3746272

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne

 

 

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close