Porady i Newsy

11 kwietnia, 2013

Faktury korygujące – moment ujęcia w deklaracji VAT u wystawiającego

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, […]
8 kwietnia, 2013

Faktura na żądanie – data wystawienia

Obowiązek wystawiania faktur VAT dla czynnych podatników podatku od towarów i usług wynika z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani do wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Nie ma jednak takiego obowiązku w przypadku wystawiania faktur dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób sprzedawca jest obowiązany taką fakturę wystawić (art. 106 ust. 4 ustawy VAT). Art. 87 Ordynacji Podatkowej wskazuje na to, że klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma możliwość zwrócenia się z żądaniem wystawienia […]
5 kwietnia, 2013

Zmiany w paragonach i sposobie ewidencji dla kas fiskalnych

1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące stosowania kas przez podatników zawarte w rozporządzeniu z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Zmiany budzą wiele wątpliwości i dodatkowych problemów dla podatników mających obowiązek ich stosowania. Oto główne zmiany wchodzące w życie od 01.04.2013 r.: nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (nie zostało sprecyzowane jak dokładnie należy dokonać identyfikacji, najprawdopodobniej urzędnicy maja na myśli zidentyfikowanie rodzaju, kategorii dla towaru lub usługi), oznaczenie „PARAGON FISKALNY”, numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy, wartość rabatów lub narzutów, o ile […]
27 marca, 2013

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju i wielu radosnych chwil przy rodzinnym stole.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close