Nie ma obowiązku wymiany starych kas fiskalnych na nowe

Dnia 01.04.2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie z 14 marca 2013 r. (Dz.U. poz. 363) w sprawie kas fiskalnych. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję według dotychczasowych reguł do 30 września 2013 r., jest to okres przejściowy. Jest to czas na przestawienie kas przez serwisantów i dostosowanie ich do nowych wymagań. Zaś potem muszą stosować zasady określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas.

Zmianie uległa konstrukcja paragonu fiskalnego. Została ona poszerzona o następujące elementy:

  • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
  • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy. Regulacja ta ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej (w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro);
  • uległa doprecyzowaniu regulacja dotycząca nazwy towaru lub usługi na paragonie. Paragon fiskalny powinien zawierać m. in. „nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację”. To od podatnika zależy, w jaki sposób dobiera on nazwę towaru lub usługi, aby jednoznacznie je identyfikować. Wymóg jednoznacznego oznaczenia nazwy od 1 października 2013 r. będzie dotyczył także starych kas, nabytych przed 1 kwietnia 2013 r.

Zmianie uległy też m.in. regulacje dotyczące terminu sporządzenia raportu okresowego (miesięcznego). Podatnicy sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, nie trzeba będzie wymieniać używanych do tej pory kas, jeśli obecnie pozwalają one na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Mogą nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Natomiast z upływem 30 września 2013 r. przedsiębiorcy muszą dostosować się do tego, aby na paragonie drukowanym przez kasę fiskalną pojawiły się jednoznaczne informacje identyfikujące produkt lub usługę. Jednak to od przedsiębiorcy zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close