Dostawa sprzętu komputerowego ze stawką 0%

Stosownie do art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla:

  • placówek oświatowych,
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa s ust 13-15 ww. artykułu.

Opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Dokonujący dostawy, o której mowa art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy o VAT stosuje stawkę 0% pod warunkiem:

  • posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy dla placówki oświatowej;
  • posiadania kopii umowy nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię ww. dokumentów do właściwego urzędu skarbowego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close