Wybór formy opodatkowania na 2013 rok – dziś ostatni dzień!

Skala podatkowa czyli tak zwane zasady ogólne

W tym przypadku przychody osiągane z działalności gospodarczej łączy się i rozlicza razem z przychodami osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na tych samych zasadach. Jeśli suma dochodów przekroczy kwotę 85528,00 zł to stawka podatku wzrośnie z 18% na 32%. Wybierając zasady ogólne mamy możliwość obniżenia przychodów o koszty poniesione w celu ich uzyskania. Możemy także skorzystać z prawa pomniejszenia dochodu o straty z działalności gospodarczej poniesione w poprzednich latach podatkowych oraz inne odliczenia. Stosując skalę podatkową uwzględniamy kwotę zmniejszającej podatek tzw. ulgę podatkową. Możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również skorzystać z odliczeń od podatku, np. z tytułu ulgi na dzieci.

Podatek liniowy – 19%

Korzystanie z tej formy opodatkowania daje nam możliwość płacenia podatku według jednolitej stawki 19%, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Wybierając podatek liniowy nie będziemy mogli dokonać rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Mamy także ograniczoną możliwość obniżenia dochodu i podatku o ulgi. Warto zastanowić się czy nie wybrać podatku liniowego, gdyż przy niższych dochodach opłacanie podatku liniowego również może być korzystne, zwłaszcza gdy osiągamy dochody z innych źródeł mieszczące się w granicach pierwszego przedziału podatkowego, bo dzięki zasadzie niełączenia tych dochodów nie zapłacimy podatku według stawki 32%.

Ryczałt ewidencjonowany – podatek od przychodów

Zaletę tej formy opodatkowania z pewnością jest uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej. Ryczałt oblicza się od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania, zatem ten sposób opodatkowania może okazać się korzystny dla osób, które ponoszą niewielkie koszty działalności. Stawki ryczałtu są niższe od stawek podatku rozliczanego według skali podatkowej oraz podatku liniowego. Wybór tej formy pozbawia prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przed wyborem tej formy należy zweryfikować czy sprzedawane przez nas towary bądź świadczone przez nas usługi nie są wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close