Zmiany w paragonach i sposobie ewidencji dla kas fiskalnych

1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące stosowania kas przez podatników zawarte w rozporządzeniu z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Zmiany budzą wiele wątpliwości i dodatkowych problemów dla podatników mających obowiązek ich stosowania. Oto główne zmiany wchodzące w życie od 01.04.2013 r.:

  • nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (nie zostało sprecyzowane jak dokładnie należy dokonać identyfikacji, najprawdopodobniej urzędnicy maja na myśli zidentyfikowanie rodzaju, kategorii dla towaru lub usługi),
  • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
  • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
  • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close