Faktura na żądanie – data wystawienia

Obowiązek wystawiania faktur VAT dla czynnych podatników podatku od towarów i usług wynika z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani do wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Nie ma jednak takiego obowiązku w przypadku wystawiania faktur dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób sprzedawca jest obowiązany taką fakturę wystawić (art. 106 ust. 4 ustawy VAT).

Art. 87 Ordynacji Podatkowej wskazuje na to, że klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma możliwość zwrócenia się z żądaniem wystawienia faktury w terminie do trzech miesięcy od dnia dokonania sprzedaży. Po tym terminie Wnioskodawca nie musi już takiego żądania uwzględniać, ale może jeżeli ma oczywiście możliwość identyfikacji wcześniej dokonanej sprzedaży.

Podatnicy od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają fakturę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadzi odrębne terminy na wystawienie faktury na żądanie. Sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a także przy sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług – niezależnie od tego kto będzie nabywcą towaru lub usługi.

  • Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę.
  • Jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania;
  • Jeżeli żądanie nabywcy będzie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę – podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, natomiast jeżeli wyrazi taką wolę, wówczas winien wystawić ją w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close