Urząd skarbowy właściwy dla PIT i VAT

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PIT osoby fizyczne rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym wg swojego miejsca zamieszkania, którego nie należy utożsamiać z zameldowaniem. Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlegają pod urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce pobytu.

Właściwym dla podatnika organem podatkowym w przypadku podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli jednak te czynności wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, należy rozliczyć się w tym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Osoby, które nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, podlegają pod Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close