Sprzedaż samochodu w PIT-36 za rok 2011

Podatnik, który sprzedał samochód osobowy w roku 2011, a czynność ta nie jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej musi ten fakt wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jeżeli zazwyczaj składamy PIT-37 (np. tylko dochody z pracy, umów cywilno-prawnych), to za rok dokonania transakcji sprzedaży samochodu należy złożyć PIT-36, ujmując tam dochody ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych. Jeżeli rozliczamy się wyłącznie na ryczałcie (PIT-28), liniowo (PIT-36L) lub mamy tylko dochody z giełdy (PIT-38), to dodatkowo składamy PIT-36 wykazując tam jedynie dochody ze sprzedaży. Jeżeli nie mamy innych dochodów, tylko tę sprzedaż, to składamy PIT-36.

Obowiązek ten spoczywa jedynie na podatniku, który sprzedał auto wcześniej niż 6 miesięcy od jego nabycia. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (sześć pełnych miesięcy od daty nabycia). Sprzedaż samochodu osobowego w zeznaniu PIT-36 wykazujemy w wierszu 8 tj. „Inne źródła” i kolejno wpisujemy dane w poz. 79-83. Warto zauważyć, iż obowiązek ujęcia sprzedaży samochodu w zeznaniu rocznym następuję również gdy ze zbycia otrzymamy stratę (przychód mniejszy od kosztów uzyskania przychodów). Jest to bardzo częsty przypadek, iż samochód zostaje sprzedany po cenie niżej od ceny zakupu. Należy pamiętać, że w przypadku wystąpieniu straty podatnik będzie mógł ją rozliczać z dochodami z tego samego źródła w ciągu 5 lat.

Gdybyśmy otrzymamy dochód ze zbycia samochodu, który opodatkowany jest według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.) to podatnik nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczki od takiego dochodu w trakcie roku. Podatek ten musi jednak zostać odprowadzony najpóźniej do 30 kwietnia 2012 r., zgodnie z ostatecznym terminem rozliczenia rocznego dla osób fizycznych.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close