Mały podatnik – status i przywileje

Zgodnie z art. 2 ust 25 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług za małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro
Rok 2012:
Limit w EUR – 1.200.000 tj. limit w PLN – 5.324.000
Limit w EUR – 45.000 tj. limit w PLN – 200.000

Jakie korzyści uzyskuje mały podatnik:

  • zaliczki na podatek dochodowy (PIT i CIT) mogą być opłacane kwartalnie
  • możliwość rozliczanie podatku kwartalnego VAT (rozliczanie podatku do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale)
  • możliwość wyboru rozliczania metodą kasową (obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi)
  • możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close