Porady i Newsy

Lipiec 29, 2019

Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Z dniem 1 sierpnia wchodzi w życie zmiana w opodatkowaniu dla osób do 26 roku życia. Wszystkie młode osoby, które chcą skorzystać z ulgi w opłacaniu podatku dochodowego w 2019 roku, muszą złożyć pracodawcy / zleceniodawcy pisemne oświadczenie, iż proszą o zaniechanie pobierania podatku dochodowego. Kliknij tutaj, żeby pobrać wzór oświadczenia. Aby z ulgi skorzystać od 1 sierpnia należy złożyć oświadczenie najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Złożenie oświadczenia w późniejszym terminie powoduje iż ulga będzie rozliczana w kolejnym miesiącu następującym po jego złożeniu. Ulga dotyczy przychodów uzyskiwanych z: – umów o pracę – spółdzielczego stosunku pracy – pracy nakładczej […]
Maj 30, 2019

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS? – instrukcja

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej tzw. e-sprawozdanie w odpowiedniej strukturze oraz formacie xml oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Tak jak w roku poprzednim istnieje obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej, a dokumenty finansowe są gromadzone w specjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) – w jego ramach gromadzone są sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności (wraz z raportami z badania biegłego rewidenta) oraz uchwały odpowiednich organów, które zatwierdzają takie dokumenty. Składanie tych dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie nie jest dopuszczalne. Zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS jest bezpłatne. […]
Maj 29, 2019

Koszty samochodów osobowych w firmie

Nowe limity odliczeń kosztów eksploatacyjnych: 20%, 75% i 100% Jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych i będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu zgodna ze stanem licznika w samochodzie (do tego celu może być wykorzystywana ewidencja uprawniająca do stuprocentowego odliczenia podatku VAT), w koszty wejdzie 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Jeśli samochód firmowy lub leasingowany będzie wykorzystywany do celów firmowych i prywatnych (cel mieszany), w koszty wejdzie tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu. Dotyczy to takich wydatków, jak: zakup paliwa i akcesoriów, koszty napraw, myjni, wymiany opon itp. Kwotę 75% oblicza się od wartości stanowiącej […]
Maj 28, 2019

Składki ZUS od 2019 r.

ZUS dla Przedsiębiorców od 2019 r. Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: – z chorobowym: 1316,97 zł – bez chorobowego: 1246,92 zł Składowe: Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 904,60 zł – bez chorobowego: 834,55 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Ulga na Start ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close