Porady i Newsy

4 listopada, 2019

Biała Lista Podatników VAT

Od 01.01.2020 r. ustawodawca nakłada na podatników obowiązek weryfikacji, czy numer rachunku bankowego sprzedawcy jest zgodny z BIAŁĄ LISTĄ PODATNIKÓW VAT  (link poniżej) i wskazuje, że tylko na takie konto nabywca powinien uiścić należność w sytuacji, gdy: Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, wynosi co najmniej 15 tys. zł Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. WAŻNE! Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i nie masz firmowego rachunku bankowego, a planujesz dokonywać transakcje na kwotę co najmniej 15 tysięcy zł, koniecznie zorganizuj konto firmowe, gdyż od 01.01.2020 r. Twój kontrahent może odmówić Ci płatności. Założone konto zgłoś w urzędzie skarbowym (w […]
29 lipca, 2019

Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Z dniem 1 sierpnia wchodzi w życie zmiana w opodatkowaniu dla osób do 26 roku życia. Wszystkie młode osoby, które chcą skorzystać z ulgi w opłacaniu podatku dochodowego w 2019 roku, muszą złożyć pracodawcy / zleceniodawcy pisemne oświadczenie, iż proszą o zaniechanie pobierania podatku dochodowego. Wzór oświadczenia: umowa o pracę: WZÓR, umowa zlecenie: WZÓR. Aby z ulgi skorzystać od 1 sierpnia należy złożyć oświadczenie najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Złożenie oświadczenia w późniejszym terminie powoduje iż ulga będzie rozliczana w kolejnym miesiącu następującym po jego złożeniu. Ulga dotyczy przychodów uzyskiwanych z: – umów o pracę – spółdzielczego stosunku pracy […]
29 maja, 2019

Koszty samochodów osobowych w firmie

Nowe limity odliczeń kosztów eksploatacyjnych: 20%, 75% i 100% Jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych i będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu zgodna ze stanem licznika w samochodzie (do tego celu może być wykorzystywana ewidencja uprawniająca do stuprocentowego odliczenia podatku VAT), w koszty wejdzie 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Jeśli samochód firmowy lub leasingowany będzie wykorzystywany do celów firmowych i prywatnych (cel mieszany), w koszty wejdzie tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu. Dotyczy to takich wydatków, jak: zakup paliwa i akcesoriów, koszty napraw, myjni, wymiany opon itp. Kwotę 75% oblicza się od wartości stanowiącej […]
28 maja, 2019

Składki ZUS od 2019 r.

ZUS dla Przedsiębiorców od 2019 r. Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: – z chorobowym: 1316,97 zł – bez chorobowego: 1246,92 zł Składowe: Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 904,60 zł – bez chorobowego: 834,55 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Ulga na Start ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close