Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS? – instrukcja

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej tzw. e-sprawozdanie w odpowiedniej strukturze oraz formacie xml oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Tak jak w roku poprzednim istnieje obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej, a dokumenty finansowe są gromadzone w specjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) – w jego ramach gromadzone są sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności (wraz z raportami z badania biegłego rewidenta) oraz uchwały odpowiednich organów, które zatwierdzają takie dokumenty. Składanie tych dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie nie jest dopuszczalne.

Zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS jest bezpłatne. Trzeba m.in. posiadać profil zaufany ePUAP.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak krok po kroku należy złożyć dokumenty do KRS:

Zlozenie_dokumentow_do_KRS_w_2019

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close