Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Z dniem 1 sierpnia wchodzi w życie zmiana w opodatkowaniu dla osób do 26 roku życia.

Wszystkie młode osoby, które chcą skorzystać z ulgi w opłacaniu podatku dochodowego w 2019 roku, muszą złożyć pracodawcy / zleceniodawcy pisemne oświadczenie, iż proszą o zaniechanie pobierania podatku dochodowego. Wzór oświadczenia: umowa o pracę: WZÓR, umowa zlecenie: WZÓR. Aby z ulgi skorzystać od 1 sierpnia należy złożyć oświadczenie najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Złożenie oświadczenia w późniejszym terminie powoduje iż ulga będzie rozliczana w kolejnym miesiącu następującym po jego złożeniu.

Ulga dotyczy przychodów uzyskiwanych z:

– umów o pracę

– spółdzielczego stosunku pracy

– pracy nakładczej

– umów zlecenie

do wysokości I progu podatkowego tj. 85 528 zł. W 2019 roku limit wynosi proporcjonalnie 35 636,67 zł. Od ww. umów dla osób podlegających ZUS, składki nadal będą odprowadzane w pełnej wysokości.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Zwolnieniu nie podlegają przychody uzyskiwane m.in. z samozatrudnienia, umów o dzieło, praktyk studenckich. W 2020 roku wszystkie młode osoby z automatu będą wyłączone z opłacania podatku dochodowego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close