Zasiłek macierzyński z tyt. urlopu ojcowskiego przy działalności gospodarczej

Mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą, mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego po prawomocnym przysposobieniu dziecka, jeśli do tej pory opłacali dobrowolne składki chorobowe. Zasiłek macierzyński jest bowiem przeznaczony nie tylko dla ojców biologicznych, ale również dla rodziców adopcyjnych.

Od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten można wykorzystać:

  • do 12 roku życia dziecka biologicznego,
  • w przeciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się przysposobienia dziecka w przypadku dziecka adoptowanego i do ukończenia przez dziecko 7 lat (lub 10 lat w przypadku jeśli odroczono obowiązek szkolny).

W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego należy złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego (z tyt. urlopu ojcowskiego) wskazując datę rozpoczęcia urlopu,
  • uprawomocnione orzeczenie sądu o przysposobieniu dziecka (lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ZUS),
  • oświadczenie iż ww. zasiłek nie został pobrany z innego tytułu,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b

WAŻNE! Dokumenty w sprawie zasiłku za okres urlopu ojcowskiego należy złożyć najpóźniej na dzień przed korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close