Zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły nowe zasady odliczania podatku VAT od wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Pojazdami samochodowymi są motocykle, quady, samochody osobowe, ciężarowe i specjalne.

Wydatki odliczane na nowych zasadach (art. 86a ust. 2 ustawy o VAT)
 • wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów (np. zakup samochodu, części służących do wytworzenia samochodu);
 • wydatki z tytułu nabycia lub importu części składowych do tych pojazdów (np. zakup szyb do samochodu czy opon);
 • wydatki z tytułu używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową (np. czynsz, raty lub inne płatności wynikające z takiej umowy);
 • wydatki z tytułu nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu,wykorzystywanych do napędu tych pojazdów;
 • wydatki z tytułu naprawy lub konserwacji tych pojazdów;
 • wydatki z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (np. opłaty za parking, przejazd autostradą).
Odliczanie 50% podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT)

Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli samochód jest wykorzystywany w celach „mieszanych ” (tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością czyli prywatnie) podatek naliczony w otrzymanych fakturach w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami przysługuje do odliczenia jedynie w wysokości 50% kwoty podatku.

Ograniczenie to dotyczy wydatków dotyczących zarówno pojazdu samochodowego stanowiącego własność podatnika jak również użytkowanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze.

Odliczanie 100% podatku naliczonego (art. 86a ust. 3 ustawy o VAT)

Odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków:

 • związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10osób łącznie z kierowcą (tj. autobusów);
 • związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej;
 • dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w przypadku gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów jest określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania i potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu co wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są również obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Jeżeli pojazdy znajdują się w grupie ustawowo uznanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej to nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych.

Paliwo

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej będą odliczane na zasadach ogólnych, tj. będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych powyżej w art. 86a ustawy o VAT.

Jeżeli paliwo przeznaczone jest do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” wówczas wysokość odliczenia podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu samochodowego, tj.:

1) do dnia 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:

 • samochodów osobowych;
 • pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  – 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  – 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  – 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Zakaz odliczania podatku od nabywanych paliw dotyczy zatem pojazdów, w stosunku do których od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej (czyli od dnia 1 maja 2004 r.) nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od paliw wykorzystywanych do ich napędu.

2) przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg,
podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close