Zadatek a zaliczka

Zadatek to najczęściej kwota pieniędzy wręczana przy zawarciu umowy przez jedną ze stron drugiej stronie. Stosownie do art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zgodnie z art. 394 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.Celem zadatku jest zabezpieczenie każdej ze stron na wypadek, gdyby druga strona nie wykonała umowy.

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności. Jeżeli jedna ze stron od umowy odstąpi, to zaliczka powinna zostać zwrócona. Celem zaliczki jest kredytowanie strony, która ją otrzymała. Zaliczka nie jest więc formą zabezpieczenia wykonania umowy, a stanowi jedynie część ceny.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close