Wypłata za urlop ojcowski dla wszystkich chętnych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik który został ojcem ma prawo do urlopu ojcowskiego. Wydawać się może iż Kodeks Pracy nie ma zastosowania do osób prowadzących działalność lecz zgodnie z art. 29 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przepis ten odsyła nas bezpośrednio do Kodeksu Pracy zatem jest z nim bezpośrednio powiązany.

Urlop ojcowski – potocznie nazywany „urlopem tacierzyńskim” wynosi aktualnie 2 tygodnie zgodnie z art. 1823. § 1. Kodeksu Pracy i można go wykorzystać maksymalnie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego matki i oboje rodzice mogą przebywać na urlopach równocześnie.

Aby otrzymać urlop ojcowski przedsiębiorca musi złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu do placówki ZUS zgodnie miejscem rejestracji działalności gospodarczej następujące dokumenty:

  • druk Z-3b,
  • wniosek o udzielenie urlopu,
  • oświadczenie o nie wykorzystaniu urlopu przed złożeniem wniosku,
  • skrócony akt urodzenia dziecka

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego podczas jego trwania musi podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Urlop trwa maksymalnie 14 dni zatem ubezpieczony musi być zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego przez pełny miesiąc, gdyż składka ta jest niepodzielna. Przepisy nie stanowią o dacie zarejestrowania i wyrejestrowania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kluczowe jest fakt iż podczas trwania urlopu ojcowskiego przedsiębiorca musi podlegać pod to ubezpieczenie a składka na to ubezpieczenie musi być opłacona w terminie. Zakładając rejestrację i wykorzystanie urlopu w jednym miesiącu jest to niezwykle korzystne dla ubezpieczonego, ponieważ wiąże się bezpośrednio z wypłata zasiłku chorobowego za ten okres oraz nie opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za okres pobierania zasiłku.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close