W listopadzie warto zadbać o koszty

Wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie skali podatkowej (18%, 32%), czy też opłacający podatek liniowo mogą obniżyć wartość zaliczki na podatek opłacanej do 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad odprowadza się do 20 grudnia, co w praktyce oznacza, że należy odprowadzić podatek w podwójnej wysokości.

Warto zatem zastanowić się nad listopadowymi inwestycjami. Można dokonać np. większych zakupów wyposażenia (do 3,5 tys. zł, czyli niepodlegające amortyzacji). Ponadto zmniejszenie przychodów można osiągnąć, okresem rozliczeniowym w przypadku tzw. usług ciągłych. Z kolei zwiększenia kosztów można poszukać przy realizacji umów pożyczek, dokonując zapłaty lub kapitalizacji odsetek w najbardziej dogodnym momencie.

Rozliczenie roku podatkowego przedsiębiorcy będzie zatem wyglądało następująco:

  • 20 listopad – termin uiszczenia zaliczki za październik
  • 20 grudzień – termin uiszczenia zaliczki za listopad i grudzień
  • 30 kwietnia – rozliczenie końcowe, ewentualna dopłata podatku.

Jeżeli jednak podatnikowi nie uda się zmniejszyć obciążenia podatkowego, to w przypadku braku środków na zapłatę podwójnej zaliczki w grudniu, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Jednak wówczas naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości połowy stawki oprocentowania właściwej dla zaległości podatkowych. Opóźnienie we wpłacie zaliczki wiąże się z powstaniem zaległości podatkowej i naliczeniem odsetek za zwłokę, które obecnie wynoszą 14 proc. w skali roku.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close