Ustalanie wskaźnika proporcji VAT

Podatnicy wykonujący czynności związane z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną obowiązani są do stosowania się do art. 90 ust. 3, który mówi o ustaleniu proporcji „jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo”.

Proporcję stosuje się w przypadku, gdy podatnik bezpośrednio nie może przypisać czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej lub zwolnionej.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 podatnicy, którzy w poprzednim roku nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3 lub obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000,00 zł przyjmują proporcję wyliczona szacunkowo według prognozy uzgodnionej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w formie protokołu. W praktyce podatnik wysyła wniosek powołując się na art. 90 ust. 8, w którym proponuje ustalanie proporcji sprzedaży w wyliczonej wysokości w celu obliczenia podatku naliczonego, prosząc tym samym o zaakceptowanie przez Naczelnika jej wysokości. Wnioski nie mają ściśle określonej formy zatem podatnik musi go stworzyć sam.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close