Urlop wychowawczy – wyliczanie składek w 2012 r.

Do końca 2011 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym była kwota minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2012 roku podstawą wymiaru składek jest kwota równa 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszana przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał.

W okresie od 01.01.2012 do 29.02.2012 podstawą wymiaru składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota 2049,60 zł (60% z 3416,00 zł).

Składki w nowej wysokości obowiązują od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Od 1 marca podstawą wymiaru składek będzie 60% kwoty ogłoszonej przez Prezesa GUS za IV kwartał 2011 r..

Przy wyliczaniu podstaw wymiaru składek należy jednak pamiętać o ograniczeniach zawartych w art. 18 ust. 14 ustawy systemowej, który wskazuje że podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie obliczone z 12 miesięcy poprzedzających urlop.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close