Urlop Ojcowski w 2012 r.

Od 01 stycznia 2012 roku został wydłużony urlop ojcowski z 7 dni w 2011 r. do 14 dni w 2012 r..

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać panowie, których dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia, lub przysposobione dziecko nie ukończyło 7 roku życia, jednakże urlop należy wykorzystać nie później niż w terminie upływu 12 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka. W przypadku dzieci przysposobionych, w stosunku do których odroczono obowiązek szkolny, urlop może wykorzystać ojciec, którego dziecko nie ukończyło 10 roku życia.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close