Umowa zlecenia a o dzieło

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli z umowy lub z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie miał je wykonać nieodpłatnie to za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Stosownie do art. 738 Kodeksu cywilnego przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale tylko wtedy gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła tzn. do osiągnięcia konkretnego, pozytywnego rezultatu. Jest to umowa odpłatna, a podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest zapłacenie wynagrodzenia za dzieło.

Umowa zlecenie jest “umową starannego działania”, a “dzieło” – “umową rezultatu”. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu, podczas gdy celem umowy zlecenia jest samo działanie (czynności), które nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. W umowie o dzieło wynagradzany jest konkretny rezultat, a nie samo działanie. Czyli np. uzyskanie obrotu jest dziełem, ale praca z klientem na rzecz obrotu nie może zostać nazwana dziełem lecz zleceniem, ponieważ stanowi ona sposób wykonania dzieła.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close