Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Szczegółowe warunki dla możliwości zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy określa Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Możliwość odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy możliwa jest w przypadku spełnienia warunków:

  • złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,
  • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  • posiadania dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenia dokonuje się w deklaracjach VAT odpowiednich dla danego podmiotu w określonych dla nich terminach. Zwrot możliwy jest bez względu na to czy VAT wynikający z deklaracji podlega wpłacie do urzędu, zwrotowi czy też jest przenoszony na kolejny okres. Należy jednak pamiętać o stosowaniu odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz powołanego rozporządzenia dla podmiotów o określonym sposobie – metodzie rozliczania podatku VAT.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close