Ubezpieczenie zleceniobiorcy na etacie

Zawarcie umowy ze zleceniobiorcą, który pracuje równocześnie na podstawie umowy o pracę prowadzi do wystąpienia tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych od umowy-zlecenia zawartej równocześnie z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, nie opłaca się obowiązkowo składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przychód uzyskiwany przez tę osobę z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia (w 2013 roku jest to 1600,00 zł brutto, w 2014 roku – 1680,00 zł). Za takiego zleceniobiorcę obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Brak wystąpienia składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania dla zleceniobiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w tym samym zakładzie pracy. W takim przypadku z tytułu umowy-zlecenia opłaca się za takiego pracownika wszystkie składki.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close