Sprzedaży samochodu ze stawką ZW

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Przy sprzedaży ze stawką zwolnioną samochodu (używanego dłużej niż 6 miesięcy) zaliczonego do środków trwałych podatnik zobowiązany jest do korekty podatku, o którym mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 91 ust. 2 dla środków trwałych, których wartość przekracza 15 000,00 zł podatnik w przypadku zbycia musi dokonać korekty w ciągu 5 kolejnych lat od daty oddania do użytkowania. Zatem jeżeli podatnik odliczył VAT naliczony przy zakupie w 2010 roku to korektą objęte są lata 2010-2014 i w przypadku sprzedaży w tym okresie wystąpi obowiązek korekty. Kwotę wynikającą z korekty należy wykazać w deklaracji VAT w poz. 53 ze znakiem minus za okres, w którym nastąpiła sprzedaż.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close