Rozliczenie VAT z duplikatu faktury

W sytuacji gdy faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu, podatnik/upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „Duplikat” oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 1-2 ustawy o VAT).

Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego, czy oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w ogóle do tego adresata nie dotarł. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT z otrzymanego oryginału faktury(który następnie zaginał), wówczas duplikat stanowi formę potwierdzenia uprzednio zaewidencjonowanej operacji. Natomiast gdy pierwotna faktura nie dotarła do nabywcy, duplikat traktowany jest jak ta faktura. Prawo do odliczenia VAT przysługuje wówczas w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej transakcji powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego. Prawo to jednak nie może być zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę potwierdzającą zakup.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close