Preferencyjny ZUS od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności mają przez dwa lata od rozpoczęcia działalności prawo do preferencyjnych składek ZUS tzn. płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jednakże jak pozostali przedsiębiorcy płacą w takiej samej wysokości składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa ZUS uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego. Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30% wynagrodzenia minimalnego. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego z 1386,00 zł brutto w 2011 r., do 1500,00 zł brutto w 2012 r., wzrasta podstawa wymiaru składek. Podstawa składek preferencyjnego ZUS-u w 2012 r. będzie wynosiła 450,00 zł (30% wynagrodzenia minimalnego).

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2012 r. będą odprowadzać zwiększoną składkę w wysokości: 122,36 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) lub 133,39 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Porównując rok 2012 do roku 2011 obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym) będą wyższe o 10,15 zł miesięcznie, czyli prawie o 122 zł rocznie.


Porównanie składki w 2011 roku do 2012 roku:

Podstawa wymiaru (30% wynagrodzenia minimalnego):
w 2011 r. – 415,80 zł;
w 2012 r. – 450,00 zł

Wysokość składki na poszczególne ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie emerytalne – stawka 19,52%:
  w 2011 r. – 81,16 zł;
  w 2012 r. – 87,84 zł
 • ubezpieczenie rentowe – stawka 6,00%:
  w 2011 r. – 24,95 zł;
  w 2012 r. – 27,00 zł
 • ubezpieczenie chorobowe – stawka 2,45%:
  w 2011 r. – 10,19 zł;
  w 2012 r. – 11,03 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe – stawka 1,67%:
  w 2011 r. – 6,94 zł;
  w 2012 r. – 7,52 zł

Razem składka (ubezpieczenia społeczne z chorobowym):
w 2011 r. – 123,24 zł;
w 2012 r. – 133,39 zł

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close