Prawidłowo wykazane zaliczki zapłacone w zeznaniach podatkowych

Zgodnie ze zmianą przepisów odnoszących się do rozliczenia zaliczki grudniowej do 20 stycznia roku następnego oraz nowymi wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów Urzędom Skarbowym kluczowe w rozliczeniu zeznania jest prawidłowe określenie wielkości wpłaconych zaliczek. Zasady obowiązują zarówno przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych jak i osób fizycznych. Zaliczki za miesiące I-XI.2012 roku podatkowego muszą być zapłacone w tym roku podatkowym natomiast zaliczka za XII.2012 wpłacona maksymalnie w terminie do 21.01.2013 r.

Tylko wymienione powyżej kwoty wpłat należy wykazać w zaliczkach zapłaconych w odpowiednich deklaracjach rocznych. Często podatnicy płacą zaliczki z opóźnieniem nie tylko za miesiąc grudzień ale również za listopad bądź też dopłacają do zaliczek po dokonaniu analizy zapisów za rok podatkowy. Takie wpłaty traktowane są zgodnie z ordynacją podatkową jako płatności dot. zeznania podatkowego i nie są przyporządkowywane do wskazanych zaliczek. Nieterminowe zapłaty zaliczek mogą prowadzić do powstania, naliczenia odsetek podatkowych. Prawidłowo sporządzone roczne zeznanie podatkowe w przypadku nieterminowych wpłat będzie wykazywać kwotę do zapłaty, która zostanie rozliczona przez Urząd z zaliczkami przypisanymi do danego roku podatkowego a nie do wskazanych przez podatnika zaliczek.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close