Pokrycie innych zobowiązań podatkowych z nadwyżki VAT

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym ma różne możliwości jej rozdysponowania. Ww. nadwyżka nie stanowi nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, to jednak możliwe jest zastosowanie analogicznych zasad zadysponowania nią tak jak nadpłatą.
Podatnik może na przykład pokryć nią zobowiązania podatkowe z tytułu podatków innych niż VAT. Jeśli natomiast posiada zaległości podatkowe, wówczas zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej ww. nadwyżka zostaje z urzędu zaliczona na ich pokrycie wraz z odsetkami za zwłokę. Podatnik nie mający zaległości podatkowych może zaliczyć ją na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Według art. 76b Ordynacji podatkowej zaliczenie to następuje z dniem złożenia deklaracji, w której wykazana jest nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz wniosku o zaliczenie kwoty zwrotu w całości lub w części na poczet wskazanych zobowiązań.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close