PIT-2 ważne informacje

Informujemy, że obowiązuje nowa wersja Oświadczenia PIT-2 (wersja 9), czyli oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w 2022 r. jest to miesięczna ulga  w wysokości 300 zł).

Od 2023 roku PIT-2 można składać nawet do trzech miejsc pracy, z których podatnik uzyskuje przychód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło – do tej pory było to jedno miejsce pracy i dotyczyło osób na etacie.

Czy nową wersję PIT-2 musi złożyć każdy pracownik?

Jeżeli  w poprzednich latach pracownik złożył wszystkie oświadczenia i wnioski, które są zawarte w nowej wersji PIT-2, to nie ma on obowiązku składania ponownie deklaracji PIT-2 w roku 2023.
Natomiast jeśli pracownik chce wycofać, zmienić lub dodać nowe oświadczenie które jest ujęte na PIT-2 -może złożyć nowy dokument. Wnioski i oświadczenia mające wpływ na obliczanie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Nowy formularz PIT-2(9) można złożyć w dowolnym momencie trwania roku i będzie on uwzględniony od kolejnego m-ca wypłaty wynagrodzeń.

 

Nowy druk PIT-2 zawiera kilka oświadczeń i wniosków:

 1. Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek, tj.:
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)

UWAGA!
Kwotę wolną mogli do tej pory odliczyć w miesięcznych zaliczkach na podatek np. pracownicy, ale zleceniobiorcy już nie. Od nowego roku to się zmieni. Osoby na umowach zlecenie również będą mogły odliczyć 300 zł miesięcznie od zaliczki na podatek dochodowy tak jak pracownicy. To oznacza, że w kieszeniach zleceniobiorców zostanie o 3600 zł więcej. W ich przypadku kwota wolna była rozliczana dopiero przy rocznym zeznaniu podatkowym.

 1. Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 2. Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 3. Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj.
 • ulga dla rodzin 4+: dla podatników wychowujących minimum czwórkę dzieci
 • ulga powrót: dla podatników, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą mogą skorzystać z tej ulgi przez 4 lata;
 • ulga dla pracujących seniorów: które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – zrezygnują z pobierania emerytury
 1. Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 2. Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 3. Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Wzór PIT-2 mogą Państwo pobrać tutaj.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close