PESEL zamiast NIP

Do dnia 01.09.2011 r. wszyscy podatnicy w Polsce byli zobowiązani do posługiwania się dwoma identyfikatorami: numerem identyfikacji podatkowej oraz numerem PESEL.

Z dniem 01.09.2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT (objęte rejestrem PESEL) w celach podatkowych posługują się jedynie numerem PESEL.
Ostatecznie numer NIP dla tych osób został zniesiony z dniem 01.01.2012 r..

Osoby, które obecnie nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej, a będą chciały rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą są zobowiązane do wystąpienia o nadanie numeru NIP przed rozpoczęciem działalności.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close