Oryginał i kopia faktury

Nie ma aktualnie obowiązku oznaczania oryginału faktury wyrazem „ORYGINAŁ”, a kopii wyrazem „KOPIA”. Dotychczas faktury i faktury korygujące były wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) – oryginał zachowywał nabywca, a kopię – sprzedawca. Obecnie oznaczenie to już nie jest wymagane, natomiast obowiązek wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach nie dotyczy faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W takim przypadku bowiem sprzedawca przesyła faktury, w tym udostępnia nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close