Opodatkowanie diet pracowniczych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.16 lit. a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacone pracownikowi z tyt. krajowej podróży służbowej korzystają ze zwolnienia podmiotowego od podatku. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko kwoty aktualnie obowiązującej diety czyli 23,00 zł. Często zdarza się iż przedsiębiorcy wypłacają pracownikom wyższą kwotę od określonej diety. Wiążę się to jednak z koniecznością opodatkowania oraz naliczenia składek na ubezpieczenia społecznie i zdrowotne od nadwyżki ponad kwotę 23,00 zł określoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close