Odsetki ustawowe w wysokości 8%

W dniu 23 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Wcześniejsze Rozporządzenie (z dnia 4 grudnia 2008 r.) traci moc. Wysokość odsetek ustawowych spada z 13% na 8% w stosunku rocznym. Zatem obecnie stawka odsetek ustawowych jest równa stawce odsetek od zaległości podatkowych, która od 9 października 2014 r. wynosi także 8% rocznie. Zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. A jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Rada Ministrów jest zobowiązana określać rozporządzeniem wysokość odsetek ustawowych, biorąc w szczególności pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Od grudnia 2008 roku kiedy to ostatni raz zmieniono stawkę odsetek ustawowych znacznie spadła wysokość zarówno rynkowych stóp procentowych, jak i stóp procentowych NBP. Dlatego konieczne stało się dostosowanie stawki odsetek ustawowych.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close