Obowiązek podatkowy w WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia (Art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę przed upływem tego terminu, obowiązek podatkowy ustala się z chwilą jej wystawienia (Art. 20 ust. 6 ustawy o VAT).

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów moment powstania obowiązku podatkowego ma istotne znaczenie przede wszystkim dla ustalenia, w którym miesiącu należy rozliczyć podatek od towarów i usług oraz jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia wartości na złote polskie.

Do jej przeliczenia stosuje się bowiem kurs średni danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close