Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

Od 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady rozliczania straty podatkowej. Została wprowadzona możliwość jednorazowego odliczenia od dochodu straty podatkowej w wysokości 5 mln zł. Zmiana ta obejmie podatników PIT i CIT bez ograniczeń.

Jak jest od 2019 r.?
Według nowych przepisów podatnik ma możliwość jeszcze większego wyboru sposobu odliczania strat. Wprowadzona zmiana pozostawia możliwość odliczania straty na zasadach obowiązujących do końca 2018 r. i dodatkowo wprowadza możliwość jednorazowego odliczenia straty w maksymalnej wysokości do 5 mln zł w jednym z 5 najbliższych lat podatkowych.

Jak było do końca 2018 r.?

 • Podatnik miał prawo do obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty
  osiągniętej z tego samego źródła.
 • Odliczenie mogło nastąpić w ciągu 5 najbliższych następujących po sobie lat
  podatkowych.
 • Wysokość odliczenia w każdym roku nie mogła przekraczać 50% wysokości straty.
 • Podatnik miał prawo wyboru, w jakiej wysokości i w którym roku dokona odliczenia
  straty pod warunkiem zachowania dopuszczalnych limitów: maksymalnie 50% wysokości
  odliczenia straty w jednym roku i pięcioletniego okresu podatkowego.

Uwaga!
Zmiana dotyczy strat, które powstaną po 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że po raz pierwszy będzie można odliczyć jednorazowo maksymalnie 5 mln zł straty dopiero w rozliczeniu za 2020 r.

O czym należy pamiętać, odliczając stratę podatkową:

 • stratę będzie można odliczyć od dochodu z tego samego źródła,
 • odliczenie straty będzie mogło nastąpić jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat,
 • jednorazowe odliczenie straty nie będzie mogło przekroczyć wartości 5 mln zł w skali roku,
 • nadwyżki ponad 5 mln zł będą rozliczane na dotychczasowych zasadach, czyli maksymalnie 50% wartości straty do odliczenia w jednym roku podatkowym,
 • podatnik ma prawo wyboru sposobu odliczenia straty między odliczeniem jednorazowym do wysokości 5 mln zł lub odliczaniem maksymalnie 50% wysokości straty rocznie.

Korzyści dla podatników po wprowadzeniu zmiany:

 • większe obniżenie wysokości podatku dochodowego już w pierwszym roku następującym po roku wykazania straty,
 • większe możliwości wyboru sposobu odliczenia straty,
 • zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • większa możliwość odliczenia straty, jeśli dochód pojawi się w ostatnim z 5 lat podatkowych następujących po roku wykazania straty – podatnik będzie mógł stratę do wysokości 5 mln zł odliczyć w jednym roku podatkowym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close