Nauka języków obcych a koszt uzyskania przychodów

W dzisiejszych czasach choćby podstawowa znajomość języka obcego wydaje się być niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy niejednokrotnie korespondują z zagranicznymi kontrahentami, dokonując transakcji udokumentowanych dowodami w języku obcym. Pojawia się więc pytanie czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na naukę języka obcego, a jeśli tak to w jaki sposób powinien być udokumentowany związek między poniesionym wydatkiem a przychodem osiągniętym przez podatnika aby nie wzbudzić wątpliwości podczas kontroli podatkowej.

Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki języka obcego (opłaty za kurs, wydatki na zakup niezbędnej do nauki języka literatury), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania… takie stanowisko w licznych interpretacjach indywidualnych przyjęli dyrektorzy Izb Skarbowych (np: Interpretacja indywidualna z dnia 28.02.2011, sygn. IBPBI/1/415-141/11/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Interpretacja indywidualna z dnia 14.03.2008, sygn. IPPB1/415-482/07-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Opłata za kurs językowy nie znajduje się w katalogu wydatków nie uznawanych za koszt podatkowy może być uznana za koszt podatkowy, jeżeli podatnik wykaże, iż wpłynęła ona (lub obiektywnie mogła wpłynąć) na wzrost przychodów firmy.

Opłata za kurs językowy nie znajduję się w katalogu wydatków nie uznawanych za koszt podatkowy (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z powyższego wynika , że opłata za kurs językowy może być uznana za koszt podatkowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który głosi, że kosztami uzyskania wydatków są wszelkie wydatki ponoszone w celu osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podkreślić należy fakt, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Warunek jest konieczny aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na naukę języka obcego z punktu widzenia zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Najlepszym dowodem na udowodnienie, że znajomość języka obcego jest niezbędna w prowadzonej firmie jest utrzymywanie stosunków handlowych z klientami, którzy posługują się danym językiem.. Nieocenioną wartość mają tu umowy z zagranicznymi kontrahentami, ale również udokumentowana korespondencja prowadzona w języku obcym.

Reasumując uznanie wydatków związanych z nauka języków obcych za koszt uzyskania przychodu jest prawidłowe, jednak jak zwykle należy w takich przypadkach kierować się zdrowym rozsądkiem.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close