Miesięczne raporty RMUA zwalniają z raportu rocznego

Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek przekazywać ubezpieczonemu informacje o odprowadzonych składkach zawarte w imiennych raportach miesięcznych RMUA, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Wobec powyższego, po raz pierwszy płatnicy składek będą zobowiązani przekazać ubezpieczonym raport roczny za rok 2012, w terminie do 28 lutego 2013 r.

Płatnicy składek, którzy co miesiąc przekazują informację o odprowadzonych składkach na druku RMUA, wg Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnieni są z przekazywania informacji rocznej w terminie do 28 lutego roku następnego za rok ubiegły.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close