Limity obowiązujące na 2013 r. w działalności gospodarczej

  • 150 000 euro tj. 615 300 zł – górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł))
  • 25 000 euro tj. 102 550 zł – górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł))
  • 1 200 000 euro tj. 4 922 000 zł – górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 28 września 2012 r. (1 euro = 4,1138 zł), obowiązujący również w dniu 30 września 2012 r.)
  • 1 200 000 euro tj. 4 936 560 zł – dolny limit przychodów za rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł))
  • 50 000 euro tj. 205 000 zł – górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł))

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close