Limit czasu trwania kontroli w firmie

Limity czasu kontroli w firmie określa art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.), zgodnie z którym czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • 12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorców,
  • 24 dni roboczych – dla średnich przedsiębiorców,
  • 48 dni roboczych – dla pozostałych przedsiębiorców.

W ww. przepisie jest mowa o kontrolach „organu”, a nie „organów” co oznacza, że każdemu organowi przysługuje oddzielny limit. Nie sumuje się czasu trwania kontroli przeprowadzonych w firmie przez różne urzędy, inspekcje i instytucje.

Należy pamiętać, że niektóre kontrole nie podlegają ograniczeniom czasowym na przykład, kiedy kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu czy przeprowadzenie kontroli jest uzależnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close