Kto składa informacje podsumowujące?

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do składania informacji podsumowujących zobowiązani są podatnicy dokonujący:

  • WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • dostaw towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanymi do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca
  • WNT dokonane przez osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ww. ustawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close