Koszty samochodów osobowych w firmie

Limity odliczeń kosztów eksploatacyjnych: 20%, 75% i 100%

  • Jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych i będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu zgodna ze stanem licznika w samochodzie (do tego celu może być wykorzystywana ewidencja uprawniająca do stuprocentowego odliczenia podatku VAT), w koszty wejdzie 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego.
  • Jeśli samochód firmowy lub leasingowany będzie wykorzystywany do celów firmowych i prywatnych (cel mieszany), w koszty wejdzie tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu. Dotyczy to takich wydatków, jak: zakup paliwa i akcesoriów, koszty napraw, myjni, wymiany opon itp. Kwotę 75% oblicza się od wartości stanowiącej sumę kwoty netto i części kwoty VAT, wobec której nie przysługuje prawo do odliczenia.
  • Jeśli prywatne auto przedsiębiorcy nie będzie wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z jego używaniem. W tym przypadku nie będzie już wymagana ewidencja przebiegu pojazdu dokumentująca związek kosztu z prowadzoną
    działalnością. Wartość 20% oblicza się od wartości stanowiącej sumę kwoty netto i części kwoty VAT, wobec której nie przysługuje prawo do odliczenia.

Co istotne nadal odliczamy 50% podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi lub 100% podatku VAT w przypadku prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów służbowych.

Limity amortyzacji i zaliczania w koszty rat leasingu:

  • Od 2019 r. podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia samochodów osobowych. Do końca 2018 r. w koszty można było ujmować równowartość 20 tys. euro. Według nowych przepisów kwota ta wzrasta do 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych;
  • Bardzo ważna zmiana dotyczy leasingu pojazdów z wyższej półki. Do końca 2018 r. nie obowiązywał żaden limit ograniczający podatnika w zakresie zaliczenia do kosztów rat w leasingu operacyjnym. Od 2019 r. wprowadzony zostaje limit o wartości 150 tys. zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla aut elektrycznych. Leasingowanie pojazdów o wyższej wartości nie pozwoli zatem na pełne odliczenie w PIT
    i CIT.

Co istotne limity dla samochodów z odliczeniem 50% podatku VAT obejmują również wartość nieodliczonego podatku. Limity dotyczące leasingu dotyczą umów zawartych po 31 grudnia 2018 r. Umowy wcześniejsze rozliczane są według zasad obowiązujących do końca 2018 r.

Kilometrówka dla pracowników nadal obowiązkowa

Ograniczenie ujmowania w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego auta w działalności do 20% będzie dotyczyć tylko samochodów przedsiębiorców. W odniesieniu do rozliczania kosztów prywatnych samochodów pracowników użytkowanych do celów służbowych nic się nie zmieni – nadal będą stanowić koszt do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki.

Limit amortyzacji a samochody kupione przed 1 stycznia 2019 r.

W ustawie nie ma przepisów przejściowych, które określałyby możliwość zastosowania limitu 150 tys. zł w stosunku do samochodów, które zostały zakupione przed wejściem w życie nowych przepisów, kiedy obowiązywał limit 20 tys. euro. Z wypowiedzi Ministerstwa Finansów wynika jednak, że będzie to możliwe.
• Podwyższenie limitu amortyzacji będzie możliwe, jeśli samochód nie został w pełni zamortyzowany.
• Wyższy limit będzie dotyczyć bieżących odpisów amortyzacyjnych według proporcji ustalonej w stosunku do nowego limitu 150 tys. zł.
• Nie będzie możliwości ujęcia w kosztach wyższych odpisów za lata poprzednie.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close