Kary porządkowe wobec pracownika

Zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy pracodawca może stosować wobec pracowników naruszających obowiązki określone w prawie pracy następujące kary: upomnienia, nagany lub karę pieniężną.

Stosownie do art. 108 §1 Kodeksu Pracy karę upomnienia albo nagany można udzielić pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Pracy karę pieniężną można stosować wobec pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close