Faktury i ich wystawianie

Numeracja faktur
Należy zachować ciągłość oraz porządek chronologiczny numeracji dokumentów przychodowych (numeracja miesięczna, kwartalna, roczna).

Termin wystawienia faktury
Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi.

Jeżeli faktura zostanie wystawiona np. do 15 lipca a dotyczy usług wykonanych w czerwcu, należy przekazać ją do księgowości z dokumentami czerwcowymi.

Faktura powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Gdy ciężar podatkowy spoczywa na nabywcy towaru lub usługi, należy w fakturze zawrzeć adnotację „odwrotne obciążenie”. W przypadku, gdy dostawa usługi lub towaru zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, wystawiający fakturę musi wskazać podstawę prawną zwolnienia.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close